34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Apel – przypominamy o zasadach bezpieczeństwa!

10 marca odbył się apel poświęcony tematyce: Przypominamy sobie zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią ???

Ponadto podsumowano „Bajkowy piątek w naszej szkole”. Najbardziej kreatywnych uczniów, którzy tego dnia wcielili się w bajkowe postacie obdarowano słodkimi nagrodami ????