34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Historia szkoły

Szkoła w Jeleśni została założona w1842 roku i umiejscowiona w domu szynkowym. Pod koniec XIX wieku była jedyną trzyklasową szkolą w powiecie żywieckim poza miastem Żywiec.

Myśl o budowie nowej placówki zrodziła się już w roku 1912. Nad przebiegiem prac budowlanych czuwała Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych. Wiele starań dołożyli wójtowie: Wojciech Mizia, Wojciech Kubica, Józef Pluta oraz mieszkańcy Jeleśni. Po dziewięcioletniej budowie w 1933 rozpoczęła się nauka w nowym budynku, a kierownikiem został Józef Mróz. Wtedy szkoła posiadała już swój sztandar. Na jednej jego stronie znajdował się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, a na drugiej Orzeł Polski w koronie. W latach powojennych sztandar zaginął. W 1937 roku Inspektor Szkolny w Białej Krakowskiej dokonuje przemianowania szkoły w Jeleśni Górnej na 7 — klasową Publiczną Szkołę Powszechną II stopnia.

W dwa lata później wybuchła II wojna światowa. Okupanci wprowadzili segregację narodowościową. W tutejszym budynku zorganizowali przedszkole i szkolę podstawową dla dzieci osadników niemieckich. Niestety polskie dzieci uczyły się w starej ‚drewnianej szkole. Nauka odbywała się tylko przez pewien czas. Nauczano takich podstawowych przedmiotów jak: rachowanie, czytanie. O nauce historii czy literatury polskiej nie było mowy.

W czasie działań wojennych w1945 roku budynek został poważnie zniszczony. Okna były bez szyb, dach bez dachówek, a ściany przestrzelone pociskami artyleryjskimi. Remontem szkoły zajął się nowy kierownik Stanisław Ziobro. Dla swoich 200 uczniów, którzy na pierwszych lekcjach siedzieli na podłodze zdobywał ławki, krzesła, a nawet materiały do pisania. Powojenni nauczyciele rozwijali życie kulturalne na wsi. 27 rudnia 1946 roku zarządzeniem ministra nadano Publicznej Szkole Powszechnej w Jeleśni imię Henryka Sienkiewicza. Było to spełnienie marzeń kierownika i światłych mieszkańców wsi. Stanisław Ziobro kierował szkolą od początku lat 70-tych , a dalej pojawiało się wiele nazwisk, jako że wiele działo się w oświacie. Założono tutaj Zbiorcza Szkołę Gminną. Janusz Borcz został gminnym dyrektorem szkoły, a jego zastępcami byli : Elżbieta Szafran, Zofia Biernat, Władysław Moc, Józef Słowiaczek, Janina Spyrka.

Kolejna reforma powołała inspektorów oświaty: Jana Kanię, Helenę Krzyżowską.  Nasza szkoła przestała pełnić role placówki gminnej i stała się szkołą podstawową tak jak inne w gminie. Stanowisko dyrektora w następnych latach piastowali Marian Fułat, Adam Kupczak, Marek Lachor.

Od pierwszego września 1999 roku na parterze budynku szkoły zaczęło funkcjonować Gimnazjum nr 1 w Jeleśni, a pierwszym dyrektorem został Marek Lachor. 10 grudnia 1998 roku dyrektor szkoły wraz z aktywem środowiskowym zawiązują Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Jeleśni.

Od 1 września 2001 roku funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 obejmuje Małgorzata Falisz. W następnym roku połączono obie szkoły, tworząc Zespól Szkół nr 1 w Jeleśni, którym w dalszym ciągu zarządza Małgorzata Falisz. Uroczyste otwarcie nowej części budynku nastąpiło 1 czerwca 2004 roku.