34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Laboratoria Przyszłości

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to dzisiaj jedno z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym, dlatego też powstał program Laboratoria Przyszłości skierowany do szkół, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W ramach tego programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, jak również pracy zespołowej oraz dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy.
W ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości uczniowie naszej szkoły mogą korzystać
z nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjnia im dotychczasowy proces zdobywania wiedzy i pozwala rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć dodatkowych.
Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni do pracy z drukarką 3D, a także zapoznawali się z zakupionym sprzętem. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się Klocki Lego, które uczą myślenia, planowania, umiejętności odtwarzania czy też tworzenia i eksperymentowania. Dzięki pobudzaniu do aktywności, twórczej zabawy, a nawet nauki były wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne czy też świetlicowych. Korzystano również z Długopisów 3D, które wspomagają aktywność motoryczną. Na zajęciach w świetlicy szkolnej wykorzystując je, uczniowie tworzyli ozdoby świąteczne oraz maski karnawałowe, na zajęciach w bibliotece szkolnej „czarodziejskie okulary do czytania książek”, a na języku polskim umilały sobie lekcje przędąc litery niczym Ambroży Kleks. Okazały się świetną pomocą na indywidualnych zajęciach dodatkowych dla naszych uczniów. Dzięki długopisom uczniowie podczas tych zajęć ćwiczyli sprawność ręki, rozwijali umiejętność precyzyjnych ruchów dłoni i palców, a także koordynacji tych czynności przy pomocy wzroku. Na lekcjach przyrody, biologii, chemii i geografii wykorzystywano zakupione pomoce potrzebne do przeprowadzania doświadczeń, bo nauka, która daje najlepsze efekty to taka, którą możemy doświadczyć, zobaczyć i wyjść z nią w interakcję. Drukowanie przestrzenne, czyli inaczej 3D, polegające na tworzeniu, za pomocą specjalnych drukarek, trójwymiarowych przedmiotów także poznano w naszej szkole.
W tym roku szkolnym nie obyło się również bez wykorzystania sprzętu do nagłośnienia, aparatu z funkcją kamery oraz statywu. Dzięki niemu odpowiednio nagłośniliśmy oraz mogliśmy nagrać i sfotografować uroczystości szkolne. Programowanie z robotami edukacyjnymi Photon. Uczniowie poznali podstawy sterowania i programowania robotami Photon zakupionymi w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Mogli nimi sterować w różnych kierunkach, programować jak mają się poruszać, zmieniać kolory i wydawać różne dźwięki. Praca z robotem rozwija kreatywność, myślenie logiczne i abstrakcyjne, a także uczy dzieci dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań.