34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Bądźmy bezpieczni!

Klasa czwarta to kolejny krok ku samodzielności!

Uczniowie spotkali się z panami policjantami z Posterunku Policji w Jeleśni, podczas którego omówiono szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz konsekwencje prawne niewłaściwego zachowania 🚔