34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Działania profilaktyczne w naszej szkole

Działania profilaktyczne w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni – 2022rProjekt Profilaktyczny „Akrobatyka i muzyka – profilaktyka uzależnień oraz alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego” .

W ramach Projektu Profilaktycznego „Akrobatyka i muzyka – profilaktyka uzależnień oraz alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego” dzięki pomocy finansowej – Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022 w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni zrealizowano następujące działania:

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, zajęcia taneczno akrobatyczne, zajęcia zespołu „Muzyczne Jedynki”, rada szkoleniowa dla nauczycieli, spotkanie dla rodziców, spektakl profilaktyczny „Za rogatką”

 1. Warsztaty dla uczniów :
 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – (klasy I -III i IV – VIII) – związane z uzależnieniami od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, narkotyków, cyberprzemoc, gry komputerowe,– Piotr Rychły pedagog resocjalizacji, profilaktyk uzależnień.
 • Jestem jaki jestem – budowanie poczucia swojej wartości” – Stowarzyszenie „Dajemy Radość” – psycholog Bożena Bednarz
 • Kiedy wiesz, że to co się dzieje nie jest dobre – warsztaty dla uczniów o rodzajach przemocy rówieśniczej” – Stowarzyszenie „Dajemy Radość”

2. Zebrania z rodzicami

 • Wykład profilaktyczny: „W wirtualnym świecie zagrożeń – agresja w sieci, portale, darnet, samobójstwa itp” – Piotr Rychły pedagog resocjalizacji, profilaktyk uzależnień.
 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży :Buntownicze zachowania dzieci i młodzieży” – Stowarzyszenie „Dajemy Radość” -psycholog Bożena Bednarz

3. Rada szkoleniowa dla nauczycieli

 • Wykład profilaktyczny: „W wirtualnym świecie zagrożeń – agresja w sieci, cyberstalking,trolling, happy slapping i inne formy przemocy sieciowej ” – Piotr Rychły pedagog resocjalizacji, profilaktyk uzależnień.
 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży:Zbuntowany nastolatek, uczeń, agresja i przemoc w szkole.” – Stowarzyszenie „Dajemy Radość” – psycholog Bożena Bednarz

4. Spektakl profilaktyczny: „Szczęście za rogatką” ( Krakowskie Biuro Promocji Kultury, Igor Imach, Anna Jakubowska – Imach)

5. Wyjazd integracyjny na „Dzień Dziecka” do kina – całego zespołu Muzyczne Jedynki – Bielsko – Biała Kino Cinema City „Detektyw Bruno”. Dzieci otrzymały również drobny zestaw popcorn i napój (52 osoby)

Poza wyżej wymienionymi działaniami dzięki wsparciu finansowemu Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone były również:

 • Zajęcia taneczno – akrobatyczne – Klub Good Time Maciej Kamecki.
 • Zajęcia zespołu muzycznego „Muzyczne Jedynki” – Jolanta Graca, Wioletta Klimczak
 • Zostało zakupione stanowisko multimedialne ( projektor oraz laptop )przeznaczony do zajęć nie tylko komputerowych ale również projekcji filmów itp./; z którego nauczyciele i uczniowie są bardzo zadowoleni.
 • Zostało zakupione pianino dzięki któremu zajęcia muzyki są bardziej umuzykalnione. Pianino ułatwia również pracę zespołu Muzyczne Jedynki i uświetnia każdą akademię szkoloną.
 • W ramach projektu zostały również zakupione stroje (tiulowe spódniczki, chusty, kwiaty) dla najmłodszych przedstawicieli naszego zespołu „Muzyczne Jedynki”, wytwornica dymu oraz dekoracje, które wykorzystywane są do przedstawień i występów szkolnych. Zakupiono równię wyrzynarkę do styropianu, która wykorzystywana jest w czasie zajęć artystycznych do tworzenia ozdób dekoracyjnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie finansowe naszych działań profilaktycznych. DZIĘKUJEMY!!!