34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Laboratoria przyszłości – Poznajemy świat przez eksperymenty.

Poznajemy świat przez eksperymenty.

Uczniowie klasy VIII a uczęszczają na kółko biologiczne, na którym poznają świat robiąc różnego rodzaju eksperymenty. Wyposażenie laboratorium przyszłości umożliwia wykonanie ciekawych doświadczeń przez samych uczniów, którzy są bacznie obserwowani przez nauczyciela.

W grudniu uczniowie zbadali „Ruch jonów w polu elektrycznym”. Musieli samodzielnie połączyć szeregowo baterie za pomocą przewodów i krokodylków, aby eksperyment się udał. Przygotowali odpowiednie kawałki tkaniny, które zwilżyli, następnie umieścili na nich kryształek manganianu (VII) potasu i podłączyli przygotowany obwód elektryczny. Po 10 minutach zaobserwowali, że kationy K+ przemieszczają się w stronę elektrody o ujemnym potencjale elektrycznym, aniony MnO4- przemieszczają się w stronę elektrody o dodatnim potencjale elektrycznym.

Kolejnym eksperymentem było „Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu (VI) miedzi (II)”. Uczniowie odważyli za pomocą wagi laboratoryjnej odpowiednią ilość pięciowodnego siarczanu (VI) miedzi (II), który rozpuścili w 30 ml wody demineralizowanej, a następnie umieścili gwóźdź ocynkowany. Po 2 minutach było już widać efekty reakcji. Zaszła reakcja redukcji i utleniania, zredukowana zostaje miedź, a utleniony cynk. Na gwoździu powstaje ciemny osad, będący nanoporowatą strukturą wytracającego się cynku i osadzającej się miedzi.

W styczniu uczniowie wykonali kilka doświadczeń dotyczących wody. Utrwalili wiadomości fizyczne i chemiczne o wodzie, która jest niezbędna do życia. Zbadali „Jak nadmuchać balon octem i sodą”, „Znikające monety”, „Nurek Kartezjusza” i kilka innych.

Wszystkie te eksperymenty możecie zobaczyć na zdjęciach i króciutkich filmikach. Dzięki nim łatwiej poznaje się świat, a także uczy jak odmierzać, jak ważyć dane substancje, czy sprawdzić przepływ prądu elektrycznego.