34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Ogólnopolski Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski swoją pierwszą edycję miał w 2002 roku, początkowo miał zasięg międzywojewódzki, by z czasem przerodzić się w konkurs ogólnopolski.

Celem ogólnopolskiego konkursu jest zarówno zdobycie i pogłębianie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych i innych zagadnień z dziedziny ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, jak również kształtowanie świadomości oraz rozbudzanie zamiłowania do świata przyrody. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z gmin, na których terenie znajduje się park krajobrazowy.

Żywiecki Park Krajobrazowy i naszą gminę reprezentowali uczniowie: Krzyżowska Marta, Wojciech Dybek, Karol Waligóra.

Uczniowie zajęli III miejsce.

GRATULUJEMY!