34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Podziękowanie!

Szanowni Państwo!!!
 
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w Koncercie Patriotycznym „WZNIEŚ SIĘ ORLE BIAŁY”
 
BARDZO DZIĘKUJEMY za datki w wysokości 3264 zł., które zostały przeznaczone na rzecz naszej szkoły.
 
Te środki zostały przeznaczone na:
– Zakup drukarki kolorowej A3.
– Zakup sprzęt elektronicznego.
– Zakup tła fotograficznego.
– Zakup rolety do salki terapeutycznej.
– Zakup świątecznych elementów dekoracyjnych.