34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Podziękowanie za pomoc dla pogorzelców z Pewli Wielkiej

W związku z tragicznymi wydarzeniami, które dotknęły rodzinę z Pewli Wielkiej ( w tym dzieci 10 i 15 lat) w szkole odbyła się zbiórka: środków czystości, wyposażenia kuchni oraz artykułów szkolnych.

Prośba o pomoc spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Na spotkaniu z rodzicami odbyła się zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych.  Zgromadzone środki czystości, artykuły szkolne, ręczniki, pościel, elementy wyposażenia kuchni oraz pieniądze zostały przekazane rodzinie.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

ZA BEZINTERESOWNĄ POMOC,

ŻYCZLIWOŚĆ I WSPARCIE AKCJI!