34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Profilaktyka ważna sprawa już od najmłodszych lat – zajęcia profilaktyczne.

18 i 20 maja 2022r. odbyły się warsztaty profilaktyczne w klasach I-III i IV- VIII z panem Piotrem Rychły terapeutą i pedagogiem resocjalizacji.

Tematyka zajęć to „Zagrożenia dzieci i młodzieży: narkotyki, hejt, cyberprzemoc, gry komputerowe” – konsekwencje prawne.

Bardzo serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych Jeleśni za dofinansowanie naszego projektu profilaktycznego.