34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

         1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21.Po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania, jednak ze względu na panującą pandemię musimy dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ I GIS.

         Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zmuszeni jesteśmy do innej organizacji rozpoczęcia roku szkolnego.

Zamiast jednego uroczystego apelu dla wszystkich proponujemy spotkania  uczniów ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach według poniższego  harmonogramu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

  • Klasa I – godz.8.30 – Wejście od strony rynku – Mała sala gimnastyczna – Barbara Łoboz –Kapała
  • Klasa II – godz. – 8.30 – Wejście od strony rynku – Sala nr 10 – Krystyna Juraszek
  • Klasa III – godz.9.00 – Wejście od strony rynku – Sala nr 13  – Marcelina Łoboz
  • Klasa IV – godz.9.00- Wejście od strony rynku – Duża sala gimnastyczna – Beata Kubik
  • Klasa VI a – godz.8.45 – Wejście od strony dziedzińca szkolnego – Pracownia polonistyczna – Renata Kormaniak
  • Klasa VI b – godz.9.00 – Wejście od strony dziedzińca szkolnego – Pracownia językowa – Katarzyna Czul
  • Klasa VII a – godz.8.15 – Wejście od strony dziedzińca szkolnego – Pracownia historyczna – Anna Brańka- Widz
  • Klasa VII b – godz.8.30 – Wejście od strony dziedzińca szkolnego – Pracownia biologiczno-chemiczna – Anna Bryndza-Puk
  • Klasa VIII – godz.8.00 – Wejście od strony dziedzińca szkolnego – Pracownia matematyczna – Grażyna Dendys-Duraj

 

Podczas  spotkań z wychowawcami  uczniowie zostaną zapoznani ze szczegółowymi procedurami, które będą obowiązywać w czasie pobytu w szkole.

Prosimy,  aby Uczniowie przyszli na spotkanie w maseczkach i zdjęli je dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w ławce.

Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce (płyny w dozownikach).

Na terenie całej szkoły, a szczególnie przy wejściu  obowiązuje zachowanie bezpiecznego  dystansu : 1,5 metra.

W związku z planowanym mierzeniem temperatury wchodzącym  do budynku uczniom  uprzejmie prosimy Państwa o wyrażenie pisemnej zgody na  pomiar i dostarczenie jej 1 września wychowawcy klasy.

Wzór zgody w zakładce – Dokumenty do pobrania.

Zgodnie z wytycznymi GIS  na  teren placówki wchodzi tylko jeden rodzic (opiekun) dziecka. Rodzice  zobowiązani są do pozostania w maseczce na cały czas pobytu w szkole. Ograniczenie  liczby dorosłych wynika wyłącznie z zaleceń GIS. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy  o  przyjście do szkoły tylko tych rodziców, których obecność jest konieczna.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o złym stanie zdrowia dziecka prosimy o nieposyłanie go do szkoły. Dotyczy to również dzieci z rodzin przebywających na kwarantannie

Zajęcia w bieżącym roku szkolnym będą odbywać się według planu zajęć. W przestrzeniach wspólnych uczniowie będą mieli obowiązek noszenia maseczek. Nie będzie natomiast obowiązku zakładania maseczki podczas lekcji. Dla każdej klasy zostanie przydzielona jedna sala lekcyjna dezynfekowana i wietrzona co godzinę. Śniadania uczniowie będą spożywać w klasach, dlatego prosimy o zaopatrzenie dzieci w pojemniki na drugie śniadanie oraz dodatkowy pojemnik na maseczkę

Szczegółową strategię funkcjonowania szkoły będziemy  przekazywać  na bieżąco przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Prosimy o uaktualnienie informacji o numerze telefonu i przesłanie jej do wychowawcy. Zapewni to szybki kontakt z rodzicem w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka.

Od naszej wspólnej  odpowiedzialności i sumienności w  przestrzeganiu procedur związanych z COVID-19 zależy w dużej mierze forma nauki. Mamy nadzieję, że będzie to nauczanie stacjonarne.

                          Dyrektor Szkoły Małgorzata Falisz