34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„Szkoła pamięta”

Polska żyje w nas….” Szkoła pamięta”.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zorganizowali szereg wydarzeń poświęconych pamięci naszych przodków oraz pogłębiających wiedzę historyczną i kształtujących postawy patriotyczne.

W szkole odbył się Koncert Patriotyczny, Akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie wraz z księdzem Piotrem i innymi opiekunami kilkukrotnie odwiedzili cmentarz zapalając znicze i porządkując to miejsce pamięci. Grupa uczniów z klas ósmych uczestniczyła w prelekcji w GOK Jeleśnia poświęconej rodzinie Habsburgów i jej związków z Żywiecczyzną jak również brać uczniowska partycypowała  aktywnie w uroczystości upamiętniającej zestrzelenie myśliwca Liberator Dinah Might podczas drugiej wojny światowej w okolicach Jeleśni, które to miały miejsce we wrześniu , obok Urzędu Gminy w Jeleśni. Pamiętamy!!!

Za udział w akcji otrzymaliśmy podziękowanie z MEiN oraz pamiątkowy dyplom.