34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Warsztaty ozdób świątecznych

W dniu 19.11.2019r. w Gminnym Ośrodku  Kultury w Jeleśni odbyły się  warsztaty, w których udział wzięli uczniowie klas V i VI. Tematyka związana była z tradycyjnymi ozdobami świątecznymi. Uczniowie wykonywali stroiki  świąteczne ozdabiali je szyszkami, kwiatami gwiazdy betlejemskiej z bibuły oraz wykonywali różne ozdoby na choinkę.                                 

Celem warsztatów było:
-nabycie umiejętności przez dzieci  wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych z bibuły  związanych z okresem Bożego Narodzenia,
-przekazanie tradycji młodemu pokoleniu przez bibułkarki i możliwość kontynuowania tradycyjnego zdobnictwa,
-odtwarzanie i podtrzymywanie tradycyjnych form wyrobów bibułkowych o charakterze obrzędowym, dekoracyjnym oraz próba adaptacji tradycyjnych wzorów do współczesnych potrzeb.

Wspaniała lekcja tradycji!!!