34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Wielkanocne jajko

W VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE Z ZAKRESU TECHNIKI SPRAWNE RĘCE – MĄDRA GŁOWA

PT. „WIELKANOCNE JAJKO”, wzięło udział 23 uczniów z klasy IV, V i VI.

Celem konkursu było:

– rozwijanie zdolności manualnych,

– rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,

– kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej,

– ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie „Wielkanocnego jajka” – ozdobienie plastikowego lub styropianowego jajka dowolną techniką plastyczną.

Placówka mogła przesłać maksymalnie 5 prac. Jury w składzie p. Beata Kubik, p. Katarzyna Maślanka i p. Paweł Kupczak dokonała wyboru prac zgodnie z ustalonymi kryteriami, biorąc pod uwagę adekwatność z tradycjami zdobnictwa, walory estetyczne prac, pomysł na pracę.

Gratulujemy pięknych prac!!!

Trzymamy kciuki za naszych artystów!!!