34-340 Jeleśnia, Rynek 11

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „ZWIERZĘTA ŻYWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO”

Uczennica klasy IV Kaja Maciejna zdobyła wyróżnienie w konkursie „ZWIERZĘTA ŻYWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO”
Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych Żywieckiego Parku Krajobrazowego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej.
GRATULUJEMY!