34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Zajęcia w Zielonej Pracowni

Uczniowie naszej szkoły bardzo lubią mieć zajęcia w nowiutkiej i super urządzonej pracowni. Klasa piąta na lekcji biologii robiła świeże preparaty, aby zobaczyć jak wygląda komórka zwierzęca i roślinna. Pobrano do tego materiał z jamy ustnej i z jabłka. Dzięki kamerce zamontowanej w mikroskopie cała klasa mogła od razu zobaczyć rodzaje tych komórek. Zrobiliśmy kilka zdjęć, które zostały zapisane w komputerze i teraz możemy sobie w każdej chwili otworzyć i przypomnieć jak wyglądają te komórki.
🌲🪴🍀🌼🍁🌿🌲🌳🪴🌼🍁🌿🌻🌼🍀
Klasa szósta na lekcji biologii również bawiła się mikroskopem. Uczniowie oglądali już gotowe preparaty różnych skorupiaków, były to min. rozwielitka, oczlik wchodzące w skład planktonu. Porównywaliśmy obraz z użyciem kamerki i bez. Kasetony umieszczone w sali bardzo się przydają na obecnych lekcjach, gdzie omawiany jest proces fotosyntezy. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z działalności uczniów.