34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Znajdź właściwe rozwiązanie

W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu:

„Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz „Nie pal przy mnie proszę” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program profilaktyki palenia tytoniuadresowany jest do dzieci i młodzieży ponieważ w tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów oraz zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie. W ramach programu realizowane są zajęcia z wychowawcą, pogadanki z pedagogiem szkolnym, warsztaty oraz spotkania z terapeutami.