34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Bądź bezpieczny na drodze

„Bądź bezpieczny na drodze”

W dniu 26 marca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni wzięli udział w bezpłatnych zajęciach bezpieczeństwa osobistego w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze” – projekt jest współfinansowany przez firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia – edycja 2017”.

Zajęcia odbywały się w małych grupach uczniów w zakresie:
1. Skutków nieodpowiedzialnego picia alkoholu przez użytkowników dróg poruszających się pieszo lub pojazdami mechanicznymi z wykorzystaniem gogli symulacji upojenia alkoholowego (Alkogogle).
ALKOgogle posłużyły nam do demonstracji upośledzenia zmysłów, występującego po spożyciu alkoholu m.in. obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości oraz podwójnego widzenia.
Zostały omówione również zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w charakterze osoby pieszej, rowerzysty oraz osoby poruszającej się pojazdami mechanicznymi (np. skuter oraz quad).

Zajęcia prowadzili st.asp. Paweł Baczyński oraz mł.asp. Tomasz Gawron – dzielnicowi Komisariatu Policji w Jeleśni

2. Bezpieczeństwa użytkowników dróg m.in. wypadki drogowe z wykorzystaniem Symulatora Zderzenia.
Dzięki użyciu do zajęć specjalistycznego sprzętu szkoleniowego w postaci Symulatora Zderzenia, każdy uczeń, który wyraził na to zgodę:
– przeżył „zderzenia” na żywo w bardzo bezpiecznych warunkach, poznał reakcję ciała w czasie nagłego zatrzymania z niewielkiej prędkości – dzięki temu wzrosła świadomość uczestników zajęć w sprawie konieczności używania pasów bezpieczeństwa jako zabezpieczenia przed niepożądanymi skutkami zderzenia pojazdu mechanicznego (np. samochodu). Wzrosła również świadomość niebezpieczeństwa wynikającego z nagłego zatrzymania pojazdu i wiedza, że jakiekolwiek zderzenie nie pozostaje obojętne dla pasażerów oraz, że zwiększenie prędkości pojazdu, powoduje większe skutki w czasie jego nagłego zatrzymania.

Zajęcia prowadził Aleksander Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego. Instruktor Stowarzyszenia IPDTA Polska oraz International Police Defensive Tactics Association.

3. Pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanych Nagłym Zatrzymaniem Krążenia z wykorzystaniem 30 fantomów do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.
Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Mieli również możliwość treningu z zastosowaniem Algorytmu Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej na sprzęcie szkoleniowym – fantomach niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, które umożliwiły realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo–oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych.

Zajęcia prowadziła Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny. Instruktor Fundacji K2.

W organizację zajęć zaangażowane były następujące podmioty:
– Fundacja K2 – lider projektu;
– Komisariat Policji w Jeleśni;
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Jeleśni;
– Stowarzyszenie IPDTA Polska;
– Fundacja Akademia Bezpieczeństwa.

W zajęciach udział wzięło 165 uczniów. Dyrektor ZS nr 1 p. mgr Małgorzata Falisz oraz nauczyciele przyczynili się do sprawnej realizacji zajęć. Serdecznie dziękujemy Państwu za okazaną pomoc.