34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Bardziej Kochani

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jeleśni

dla Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

Stowarzyszenie prowadzi wielostronną działalność. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Są to zarówno zajęcia indywidualne, w tym konsultacje ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą), jak i grupowe. Organizowane są ogólnopolskie konferencje z cyklu Czas dla Rodziców, skierowane do rodziców oraz specjalistów zainteresowanych tematyką osób z zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną. Każda kolejna konferencja podejmuje inne zagadnienia. Corocznie organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Tradycją stało się, że kolonie letnie odbywają się
w atrakcyjnych miejscach nad polskim Bałtykiem. Organizowane są również zimowiska. Uczestnicy turnusów piszą blogi, do których linki umieszczane są na stronie Stowarzyszenia. W okresie wakacyjnym organizowane są półkolonie w ramach akcji Lato w mieście. Stowarzyszenie dużą wagę przywiązuje do pozyskiwania i szkolenia wolontariuszy.
Nasi wolontariusze zbierają zużyte baterie, które przekazujemy dla dzieci z Zespołem Downa w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” dzięki współpracy z firmą REBA Organizacją Odzysku S.A w ramach programu zbiórki zużytych baterii.