34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Bezpieczna droga do szkoły!

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po beztroskim wypoczynku nadszedł czas nauki. Dzieci i młodzież od września stanowią liczną grupę użytkowników dróg.

Szczególnie niebezpieczne dla nich sytuacje, to m.in.: przekraczanie jezdni, poruszanie się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza.

Aby najmłodsi wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia bielski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła plakaty edukacyjne dotyczące nowych przepisów ruchu drogowego.