34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Akcja PPIS w Żywcu – bezpieczne korzystanie z audiowizualnych urządzeń elektronicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu prowadzi akcję uświadamiającą rodziców, dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznego i rozsądnego korzystania z audiowizualnych urządzeń elektronicznych.

Celem akcji jest podniesienie wiedzy społeczeństwa w obszarze skutków nadmiernego korzystania ze smartfonów, komputerów i tabletów w ujęciu zdrowotnym, zapoznanie z rekomendacjami dotyczącymi limitów czasowych korzystania z w/w urządzeń oraz zaproponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Informacje dla ucznia

Informacje dla rodzica