34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„Dobrze cię widzieć”

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach projektu nasi uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, które pozwolą im być bardziej bezpiecznym na drodze.

Podjęte zostaną dalsze działania prowadzące do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Ambasadorem akcji jest Cezary Pazura,  który podkładał głos do bardzo pouczających animacji.

Zapraszamy do obejrzenia 🙂

https://www.dobrzeciewidziec.org/animacje