34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Drużyna ZHP w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni

W styczniu br. na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni rozpoczęła działalność drużyna ZHP.
Już od dłuższego czasu kiełkował pomysł utworzenia drużyny, która byłaby spadkobiercą co najmniej dwóch pokoleń harcerzy kończących szkołę w Jeleśni. W końcu udało się i od stycznia młodzi harcerze i harcerki aktywnie współtworzą związek. Uczą się oni nie tylko musztry, historii czy piosenek biwakowych, ale także poznają zasady pierwszej pomocy, tajniki survivalu oraz samoobrony.

Opiekunami druhów są Renata Kormaniak i Paweł Kupczak.

                  CZUWAJ !!!