34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Dom Dziecka

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni

dla dzieci z Domu Dziecka w Żywcu

Dom Dziecka w Żywcu to placówka, z którą jesteśmy związani już od ponad 12-tu lat. W czasie wizyt panie wychowawczynie zapoznały nas z życiem takiej placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyjaśniając także, z jakich przyczyn dzieci trafiają pod opiekę domów dziecka. Życie w takim domu, wychowywanie się w grupie bardzo nas interesowało. Zadawaliśmy wiele pytań. Zaczęliśmy też odkrywać, że miejsce to funkcjonuje dzięki pomocy innych.  Nasze zainteresowanie przerodziło się w chęć pomocy wychowankom Domu Dziecka w Żywcu. Spontanicznie powstała grupa uczniów chętnych do zorganizowania zbiórki rzeczy potrzebnych w tym domu. Wiadomo nam, że środki jakimi dysponuje placówka, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich podopiecznych, są nikłe.Dlatego też, oprócz zbiórki rzeczy używanych a jeszcze w dobrym stanie, zbieraliśmy słodycze ,zabawki, kosmetyki i artykuły higieniczne pierwszej potrzeby. Oczywiście wzięliśmy pod uwagę wiek dzieci jak i konkretne potrzeby, które zostały określone na naszą prośbę. I tak okazało się, że brakuje wielu różnych rzeczy. Staraliśmy się tak nagłośnić zbiórkę, aby udało się pozyskać właśnie to, czego najbardziej brak. Takie zbiórki organizujemy każdego roku. Oprócz tego uczestniczymy w różnych uroczystościach, zabawach, ogniskach i meczach piłki nożnej.