34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Fundacja „Zdążyć z Pomocą”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jeleśni

dla

Fundacji „Zdążyć z Pomocą”

 

Główną misją fundacji jest ratowanie życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji i niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja "Zdążyć z Pomocą" pomaga finansowo placówkom leczniczym, opiekuńczym i wychowawczym. Obejmuje opieką ponad 27 tys. dzieci z całego kraju, głównie z porażeniem mózgowym, wadami serca, zespołem Downa, autyzmem, epilepsją, retinopatią, chorobami nowotworowymi, dystrofią mięśniową. Otworzyła w Warszawie bezpłatny Ośrodek Rehabilitacji AMICUS oferujący bezpłatną rehabilitację, a także hostel pielęgnacyjno-opiekuńczy dla podopiecznych Fundacji przyjeżdżających do Warszawy na bezpłatną rehabilitację. Uruchomiła drugi Ośrodek Bezpłatnej Rehabilitacji BIOMICUS. Prowadzi różne formy świadczenia pomocy, polegające na dodaniu opiekunom otuchy i fachowej wiedzy oraz zapewnieniu radości i zabawy dzieciom.

Wolontariusze naszej szkoły pomagają: Krystianowi i Lence biorąc udział w akcji

Wkręć się w pomaganie” czyli zbieranie plastikowych nakrętek.

 

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Od lat już wolontariusze z naszej szkoły zbierają nakrętki po napojach czy detergentach. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Za każdy 1 kilogram zakrętek skup plastiku w ramach akcji płaci średnio od 50 gr zł do 1 zł.

Młodzi ludzie dokonują ciągłych wyborów. Zdaję sobie doskonale sprawę, że to my –nauczyciele, często wskazujemy im właściwe wybory. Mamy przecież obowiązek wspierać rodziców w trudnym procesie wychowawczym młodego pokolenia.