34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni

Wśród priorytetów MEN  znalazło się wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. W naszej szkole również zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane są w klasie VII oraz VIII w wymiarze 10 godz. Uczniowie mają zajęcia i warsztaty grupowe jak również możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Wyjeżdżają na targi edukacyjne, uczestniczą w prezentacjach szkół ponadgimnazjalnych.           

Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej młodego człowieka to bardzo odpowiedzialne zadanie wymagające współpracy wszystkich dorosłych, którym zależy na dokonaniu prawidłowych wyborów a w przyszłości spełnieniu i poczuciu satysfakcji. Wybór zawodu jest procesem, na który wpływają różnorodne czynniki. Są nimi w dużej mierze doświadczenia z dzieciństwa, wpływ środowiska rówieśniczego i rodzinnego. Bywa jednak również, że zbyt niska ocena swoich predyspozycji, umiejętności i kwalifikacji, brak wiary we własne siły, stereotypowe postawy wobec pracy jako uciążliwego obowiązku nie pozwalają młodemu człowiekowi na odniesienie sukcesu na jego miarę.                                                                                                      

Poważnym problemem bywa też narzucenie młodemu człowiekowi przez bliskich ich wizji ścieżki edukacyjno-zawodowej czasem zupełnie niespójnej z możliwościami i marzeniami zainteresowanego. Czasem tradycje rodzinne czy środowiskowe, poziom wykształcenia rodziny, aspiracje dorosłych, czy pragnienie, aby dziecko zrealizowało niespełnione plany rodziców są zupełnie niespójne z zamierzeniami młodego człowieka. W takiej sytuacji należy wykazać zrozumienie dla emocji każdej ze stron i zachować daleko idący obiektywizm. Skuteczność działań wobec uczniów i ich bliskich w dziedzinie doradztwa zawodowego wynika często nie tylko z kompetencji merytorycznych, ale też empatii i szacunku dla indywidualnych potrzeb i stanowisk rozmówców. Bardzo ważne jest, by rzetelnie zaprezentować wszystkie możliwości i rozwiązania, a potem dać prawo wyboru. Ważne jest, by dokonany wybór był satysfakcjonujący dla zainteresowanego i adekwatny do jego możliwości, zainteresowań, predyspozycji, ale też aspiracji jego rodziny. Wypracowanie rodzinnego konsensusu czasami nie jest łatwe i wymaga czasu, zrozumienia potrzeb i sposobu myślenia.

            Bardzo efektywnym elementem w realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są działania rodziców. Cenną inicjatywą są spotkania z młodzieżą dorosłych wykonujących niszowe lub popularne zawody. Takie spotkania mogą przybrać formułę „żywej biblioteki”. Nie rezygnujmy też z możliwości odwiedzenia różnych miejsc pracy. 

W tym roku szkolnym dzięki uprzejmości Pana Mariana Habdasa uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach praktycznych w zakładzie „Mech – Masz” Mechanika Maszyn Habdas w Jeleśni. Firma specjalizuje się w obróbce stali i tworzyw sztucznych. Wykonuje pomiary międzyoperacyjne elementów oraz pomiary końcowe wykonywanych detali. Oferuje digitalizację geometryczną obiektów fizycznych do postaci chmury punktów. Zakład posiada unowocześnione zaplecze technologiczne, specjalistyczne urządzenia pomiarowe oraz wiele nowoczesnych maszyn i oprogramowań. Uczniowie mogli zapoznać się z produkcją detali wyrobów z tworzyw sztucznych, aluminium oraz metali kolorowych. Zapoznali się z nowoczesną technologią w obróbce tworzyw konstrukcyjnych.                                

Bardzo prężnie rozwija się świat urody . Dzięki uprzejmości Pani Natalii Głuszek Studio Urody „Naomi” w Jeleśni. Uczniowie poznali pracę kosmetyczki, zapoznali się z akcesoriami kosmetycznymi oraz zobaczyli jak wygląda profesjonalne studio urody. Uczennice mogły zapoznać się z najnowszymi trendami w manicure oraz trendach w regulacji brwi. Dziewczyny dowiedziały się również jak dbać o swoją cerę i  jakich używać kosmetyków żeby ich buzie były piękne i zdrowe.

Osobiste doświadczenia młodzieży są bardzo ważne, dlatego warto pokazać młodym pozytywne wzorce również w dziedzinie realizacji zawodowej.

Bardzo dziękujemy Pani Natalii Głuszek „Naomi” oraz Panom Marianowi i Witoldowi Habdas „Mech – Masz” za współpracę i  możliwość uczestnictwa naszych uczniów w prawdziwych pracach w ich zakładach, poznaniu prawdziwych pracowników oraz przybliżeniu uczniom rzeczywistych zawodów.

  Wszystkich innych chętnych przedsiębiorców zapraszamy do współpracy.

 

Fotorelacja w naszej Galerii 🙂