34-340 Jeleśnia, Rynek 11

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Krótkim występem, piosenkami oraz wierszami uczniowie klasy 3 Gimnazjum oraz 7 SP podziękowali nauczycielom za trud pracy , jaki wkładają w kształcenie uczniów naszej szkoły. Na ręce Pani dyrektor Małgorzaty Falisz przewodniczący szkoły Piotr Szumlas  złożył życzenia dla całego grona pedagogicznego, a uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom symboliczny kwiatek.

Nad całością przedstawienia czuwali Pani Wioletta Klimczak, Katarzyna Hulbój oraz Pan Marcin Kuśnierz