34-340 Jeleśnia, Rynek 11

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z UKRAINY

Urząd Gminy w Jeleśni informuje, iż od dnia 21 marca 2022 r. w budynku szkolnym zlokalizowanym w Krzyżowej ul. Szkolna 13 zostanie utworzony oddział przygotowawczy dla uczniów klas od I do VIII, którzy nie korzystają ze zdalnego nauczania przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

Jednocześnie informujemy, że dla zgłoszonych uczniów zostanie zorganizowany bezpłatny transport.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33\8630 – 709 -Urząd Gminy w Jeleśni.

* wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przygotowawczego można pobrać wchodząc w link      

wniosek

Odnośnie dzieci w wieku przedszkolnym prosimy o zgłaszanie się do dyrektorów odpowiednio w każdej miejscowości. Przyjęcie dziecka nastąpi w miarę możliwości wolnych miejsc w danej placówce.

Informujemy również iż, Ukraińskie Ministerstwo Edukacji zorganizowało dla swoich uczniów zdalne nauczanie oraz bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

Ministerstwo Ukrainy udostępniło też materiały dla przedszkola

Wszelkie informacje oraz plan lekcji na stronie:

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad?fbclid=IwAR2TLuSsnDj7BMSQB87vZxfsPa035qTByALHdJCU93rVm2GQxxsMZHIZeOA

podręczniki

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/?fbclid=IwAR3uqh7N7JHi7GuyzE-hgkUHBQK2_onkNZko7ZQ28ceZvmWOfL2KbDQQO3w