34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Zapisy uczniów do klasy I

Ogłaszamy zapisy

na rok szkolny 2022/2023

dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Jeleśni w terminie do 14.04.2022r.

 

Należy w tym celu pobrać wniosek na stronie internetowej szkoły www.zs1jelesnia.stronazen.pl (w zakładce dokumenty)

lub w sekretariacie szkoły

w godz. 7:00 – 15:00