34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Konkurs ANIME

Uczennice klasy VIIIb wzięły udział w międzyszkolnym konkursie fryzjersko –modowym pod hasłem ,,ANIME”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych z Żywcu.

Celem konkursu było:

  1. Rozwój zainteresowań oraz uzdolnień manualnych uczniów.

  2. Zaszczepienie w młodzieży zdrowej rywalizacji.

  3. Odkrycie nowych talentów.

  4. Promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału.

  5. Wyrażanie siebie – nauka bez granic.

I miejsce zajęła Nikola Ciupka