34-340 Jeleśnia, Rynek 11

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 #NaszaFlagaPL „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”

Uczennice naszej szkoły wzięły udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 2022 Nasza Flaga „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”.

ORGANIZATORZY: Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

CELEM KONKURSU BYŁO:

1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej.

2. Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.

3. Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii naszego kraju.

4. Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski;

5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej; 6. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

7. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej postawy szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie, chęci ponoszenia za nią ofiar, przedkładania celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowości do pracy dla jej dobra.

8. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.

9. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

Klasa VIIa – Milena Krzyżowska

Klasa VIIb – Amelia Weinkauf

 

Milena Krzyżowska kl. VIIa