34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Konkurs „Zwierzęta Żywieckiego Parku Krajobrazowego”

UCZENNICA KLAS IV KAJA MACIEJNA ZDOBYŁA WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „ZWIERZĘTA ŻYWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO”

Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych Żywieckiego Parku Krajobrazowego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

GRATULUJEMY!