34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja

Nasze przedszkole otrzymało dwa oczyszczacze powietrza zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: ” MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem kampanii MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.