34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„My nie gryziemy”

Uczniowie klas „0” – III szkoły podstawowej w dniu 25 maja 2018 roku, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „My Nie Gryziemy” zorganizowanej przez fundację Pani Ewy Naworol.
Celem akcji było przede wszystkim szkolenie dzieci z zakresu: profilaktyki pogryzień przez psy, szeroko pojętej edukacji dotyczącej bezpiecznego obcowania i komunikacji ze zwierzętami, zmniejszenie liczby pogryzień poprzez znajomość prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz zwrócenie uwagi dzieci na sygnały wysyłane przez psy wyrażane ich mową ciała.