34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”

 

Wynik bardzo dobry oraz nagrodę książkową uzyskał uczeń Kacper Niewdana z klasy VIIa, natomiast pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.

Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie – zarówno w aspekcie gospodarczym , jak i terytorialnym.

Gratulujemy!!!