34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 23.03.2023r. w Zespole Szkół nr 1 zostały przeprowadzone gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). Konkurs ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W grupie I klas I – IV brało udział 10 uczniów:

II miejsce Mikołaj Smolicki kl. IV

IV miejsce Marcel Karbownik kl. IV

W grupie II klas V – VIII brało udział 15 uczniów:

V miejsce Aleksandra Łoboz kl. VI

VII miejsce Krzysztof Dybek kl. VIII a

XIII miejsce Jake Desario kl. VIII a