34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

W dniu 22 marca 2023 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbył się konkurs plastyczny o tematyce obrzędowej skierowany do dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu. Konkurs zorganizowany został przez Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu wspólnie z Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, Muzeum Miejskim w Żywcu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łodygowicach pt.: „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”. Celem konkursu było rozwijanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych, skłonienie uczestników do zapoznania się z tradycyjnymi zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi żywiecczyzny, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań i swobodnej nieskrępowanej twórczości. Uczestnicy najpierw wysłuchali krótkiego wykładu na temat zwyczajów i obrzędów świątecznych, a następnie pod okiem instruktorów samodzielnie wykonywali prace konkursowe, których temat związany był z obrzędami i tradycjami związanymi z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy.

W konkursie tym brały udział uczennice z naszej szkoły:

Krzyżowska Martyna kl. VI

Krzyżowska Milena kl. VIII a

Magdalena Smolicka kl. VIII a