34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Postaw na Słońce

Nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w projektach i konkursach promujących Odnawialne Źródła Energii. Projekt „Postaw na słońce” miał na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE, czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek.W ramach projektu działa w naszej szkole jedna grupa badawcza o nazwie „Badacze Słońca z Jeleśni”.Projekt składał się z dwóch etapów, etap 1 poświęcony był możliwościom wykorzystania paneli fotowoltaicznych, etap 2 promocji informacji na temat fotowoltaiki w środowisku szkolnym i lokalnym. Uczniowie zdobyli 12 miejsce w Polsce  za oba etapy konkursu oraz  grupa filmowe: „Filmowcy z gór”. Głównym celem projektu była popularyzacja oraz upowszechnienie wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.