34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Projekt „Aktywna Tablica”

Projekt „Aktywna Tablica”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, który dotyczy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pod nazwą „Aktywna Tablica”.

W roku szkolnym 2017/2018 pozyskaliśmy wsparcie finansowe w  wysokości 14 tys. zł (maksymalna kwota) na zakup pomocy dydaktycznych oraz wnieśliśmy wkład własny w wysokości 3 tys. zł. Tym samym szkoła wzbogaciła się o 3 tablice interaktywne, 2 projektory i głośniki.

Od momentu zainstalowania tablic multimedialnych, stały się one jednym z podstawowych narzędzi pracy nauczycieli klas I – III. Obecnie korzystają z nich na wszystkich zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.  Zajęcia wzbogaciły się o treści zawarte w multibookach, które przedstawione są w bardzo atrakcyjny sposób, co bezpośrednio wpływa na zainteresowanie uczniów. Tablice wykorzystywane są również do prezentacji filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli prezentacji.  Lekcje dla uczniów stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i ciekawe.

Oprócz uczniów z udziału w programie skorzystali również nauczyciele, którzy z jednej strony zostali przeszkoleni z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, a z drugiej otrzymali doskonałe narzędzia do codziennej  pracy w szkole.