34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Projekt profilaktyczny – podsumowanie

„Akrobatyka i muzyka – profilaktyka uzależnień oraz alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego” w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni – 2020r.

W ramach Projektu Profilaktycznego „Akrobatyka i muzyka – profilaktyka uzależnień oraz alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego” dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni w roku szkolnym 2020 w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni zrealizowano następujące działania:
(Ze względu na panującą Pandemię Covid 19 projekt musiał ulec modyfikacji, a szkolenia, spotkania z psychologiem oraz zebrania z rodzicami odbywały się również online).

 • Warsztaty dla uczniów :

  •Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Fonoholizm – Piotr Rychły pedagog resocjalizacji, profilaktyk uzależnień.
  •„O emocjach bez emocji” – Monika Pleszewska (Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”.
  •„Dopalacze – smaki życia, debata o dopalaczach” – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Jeleśni

 

 • Zebrania z rodzicami:
  •Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – Fonoholizm – Piotr Rychły pedagog resocjalizacji, profilaktyk uzależnień.
  •Wpływ nowych mediów na stany depresyjne u dzieci i młodzieży – Monika Pleszewska (Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”. (on –line)
  •Zaburzenia lękowe i depresyjne dzieci i młodzieży z perspektywy rodzica. – Gabriela Zwardoń – Piwowar – psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (on- line)

 

 • Rady Szkoleniowe dla nauczycieli:
  •Jak porozumieć się z nastolatkiem? – Monika Pleszewska (Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”.
  •Wpływ nowych mediów na stany depresyjne u dzieci i młodzieży – Monika Pleszewska (Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”. (on – line)
  •Zaburzenia lękowe i depresyjne dzieci i młodzieży z perspektywy nauczyciela – Gabriela Zwardoń – Piwowar – psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (on- line)

 

 • Zajęcia – warsztaty dla dzieci i rodziców „Zdrowe odżywianie” – prezentacja multimedialna wysłana rodzicom przez dziennik elektroniczny – Katarzyna Natur Haus Żywiec
 • Zajęcia taneczno – akrobatyczne dla dzieci – Zuzanna i Maciej Kameccy
 • Zajęcia zespołu muzycznego „Muzyczne Jedynki” – Jolanta Graca, Wioletta Klimczak
 • Zajęcia „Prawa dziecka” – Aleksandra Smolicka, Wioletta Klimczak
 • Zajęcia „Koronawirus chroń siebie i innych” – Wioletta Klimczak
 • Konkurs profilaktyczny: zakup nagród
 • Zakup materiałów profilaktycznych (filmy, książki) – pedagog szkolny Wioletta Klimczak
 • Zakup materiałów dla zespołu muzycznego „Muzyczne Jedynki” (stroje – chusty, sprzęt muzyczny, art. papiernicze, dzwonki chromatyczne..)


Składamy serdeczne podziękowanie Gminnej Komisji Profilaktyki          i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni za zaufanie             i wsparcie finansowe naszego projektu.

Wioletta Klimczak, Jolanta Graca

 

Galeria zdjęć