34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

         1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/22. Wracamy po wakacjach do szkoły. Jednak ze względu na panującą pandemię musimy dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ I GIS.

         Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.00 na hali sportowej.

Podczas  spotkań z wychowawcami  uczniowie zostaną zapoznani ze szczegółowymi procedurami, które będą obowiązywać w czasie pobytu w szkole.

Prosimy,  aby Uczniowie przyszli na spotkanie w maseczkach i zdjęli je dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w ławce.

Zgodnie z wytycznymi GIS  na  teren placówki wchodzi tylko jeden rodzic (opiekun) dziecka. Rodzice  zobowiązani są do pozostania w maseczce na cały czas pobytu w szkole. Ograniczenie  liczby dorosłych wynika wyłącznie z zaleceń GIS. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i prosimy  o  przyjście do szkoły tylko tych rodziców, których obecność jest konieczna.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o złym stanie zdrowia dziecka prosimy o nieposyłanie go do szkoły. Dotyczy to również dzieci z rodzin przebywających na kwarantannie.

Zajęcia w bieżącym roku szkolnym będą odbywać się według planu zajęć. W przestrzeniach wspólnych uczniowie będą mieli obowiązek noszenia maseczek. Nie będzie natomiast obowiązku zakładania maseczki podczas lekcji. Dla każdej klasy zostanie przydzielona jedna sala lekcyjna dezynfekowana i wietrzona co godzinę. Śniadania uczniowie będą spożywać w klasach, dlatego prosimy o zaopatrzenie dzieci w pojemniki na drugie śniadanie oraz dodatkowy pojemnik na maseczkę

Prosimy o uaktualnienie informacji o numerze telefonu i przesłanie jej do wychowawcy. Zapewni to szybki kontakt z rodzicem w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka.

Od naszej wspólnej  odpowiedzialności i sumienności w  przestrzeganiu procedur związanych z COVID-19 zależy w dużej mierze forma nauki.

Mamy nadzieję, że będzie to nauczanie stacjonarne.

                          Dyrektor Szkoły Małgorzata Falisz