34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia”

Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia”

Szkoła Podstawowa nr1 w Jeleśni uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Rozwój edukacji w Gminie Jeleśnia”.

Uczniowie szkoły biorą udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, oraz w kółkach dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zarówno zajęcia wyrównawcze tak i kółka rozwijające szczególne zdolności prowadzone są w edukacji wczesnoszkolnej, w klasach 4-6 oraz w gimnazjum z zakresu: j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, biologii, geografii, chemii, przyrody, informatyki. Po zakończeniu projektu nastąpi ocena postępów i przyrostu wiedzy uczniów.