34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Światowy Dzień Liczby π (Pi)

3️⃣🔹1️⃣4️⃣🔹🔹🔹π = 3,141592 653589

14 marca obchodziliśmy Święto Liczby Pi!

Liczba π, zwana także ludolfiną to stała matematyczna, która ma zastosowanie w wielu działaniach zarówno w matematyce, jak i fizyce. Definiowana jest jako stosunek obwodu koła do długości średnicy. Pi jest niewątpliwie najsłynniejszą liczbą świata. W przybliżeniu równa jest 3,14. Tak w notacji amerykańskiej zapisuje się datę 14 marca(Amerykanie najpierw wymieniają miesiąc, potem dzień) i dlatego tego dnia obchodzony jest Dzień Pi.

W naszej szkole tego dnia każda lekcja matematyki rozpoczynała się prezentacją dotyczącą pochodzenia liczby Pi. Odbyły się konkursy, zabawy matematyczne, również poważne obliczenia. W klasie VI znalazły się również wypieki z symbolem tej wyjątkowej liczby.

Spora grupa wykazała się kreatywnością i talentem plastycznym przygotowując plakaty z różnymi informacjami i ciekawostkami o tej niezwykłej liczbie Pi…. dzień spędziliśmy na wesołej matematyce!