34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Święto Konstytucji 3 Maja

       „3 maja obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To właśnie w 1791
roku o godzinie 10.45 na salę sejmową wszedł sam król Stanisław August Poniatowski. Wówczas
chyba nikt nie uwierzyłby, że przejdzie do historii jako ostatni władca Rzeczypospolitej.” – tymi
słowami uczniowie klas 5a i 5b rozpoczęli swój występ na uroczystej akademii, która odbyła się
30 maja br. w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni.
       W pięknym słowno-muzycznym programie zaprezentowali genezę Konstytucji, to, jak
rodziła się w światłych umysłach Polaków i z jak ogromną determinacją została uchwalona.
Podkreślili, że stanowiła ona wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.
       Uczniowie swój patriotyzm wyrazili odświętnym strojem, recytacją wierszy i wzruszającymi
pieśniami. Inscenizacja łączyła historię i współczesność, tak aby najmłodsi, także przedszkolaki,
„uczyli się” swojej Ojczyzny. Symbole narodowe, biało-czerwone barwy dekoracji stanowiły
ważny element występu.
       Wspomniane pieśni o tematyce patriotycznej były wykonywane przez dużą grupę uczniów
z różnych klas, m. in. z klasy 4, 5, 7 i solisty z 3 gimnazjum. Uczennice z klasy 7 grały na
skrzypcach, a niewątpliwą atrakcją był wzruszający śpiew solistek z klasy 4, które także popisały
się grą na skrzypcach.