34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Ekologia 2019

 9 maja odbył się apel przygotowany przez uczniów klasy VI,w którym zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne. Uczniowie pod postaciami leśnych zwierząt przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę przyrody. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej i informacje na temat Dnia Ziemi, jego powstania i tradycji.

Apel uświetnił pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczennice klas IV – VIII. Przepiękne stroje przygotowane przez uczniów wszystkim bardzo się podobały. Ważnym elementem przedstawienia była segregacja śmieci, które wrzucono do stojących obok szkoły koszy. Wszyscy zrozumieli, że tylko w ten sposób można walczyć o czyste lasy, podwórka, drogi, place zabaw. Akademię uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście.

Było to zwieńczenie całorocznych akcji ekologicznych, podczas których uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w różnych pracach i konkursach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka w następstwie rozwoju cywilizacyjnego.
W szkole trwa zbiórka zużytych baterii. Przyłączyliśmy się do akcji prowadzonej przez Organizację Odzysku REBA. Jej celem jest zarówno zebranie jak największej masy baterii, które jako odpady niebezpieczne dla środowiska nie powinny trafić na wysypiska śmieci, jak i podwyższenie świadomości ekologicznej naszej młodzieży oraz wytworzenie nawyku oddzielnego gromadzenia zużytych baterii, po to, aby dodać je następnie do recyklingu.
Kolejnym punktem programu realizowanego w związku z obchodami DNIA ZIEMI była realizacja projektu  „Postaw na Słońce”, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk kładziemy na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Wykonanie plakatów o tematyce ekologicznej i sprzątanie najbliższej okolicy zgodnie z wyznaczonym planem jest największym dowodem na to, w jaki sposób wychowawcy wraz z uczniami włączyli się do ogólnoszkolnej akcji.