34-340 Jeleśnia, Rynek 11

„Szkoła pamięta”

Nasza szkoła włączyła się w akcję MEN „Szkoła pamięta”.

Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było wyjście na cmentarz i porządkowanie przez uczniów  i drużynę harcerską opuszczonych grobów i zapalenie zniczy. Odwiedzili oni groby osób związanych z historią naszego regionu np. żołnierzy poległych w czasie wojny, zmarłych nauczycieli.  Przy okazji prac porządkowych uczniowie mieli okazję  zagłębić się w historię życia tych osób, wysłuchać krótkiej historii o losach ludności  Jeleśni w czasie II wojny światowej. 

Klasa ósma  zapaliła znicze pod pomnikami upamiętniającymi ludzi zamordowanych w czasie wojny w Jeleśni i Sopotni Wielkiej. Kwiaty zostały złożone również pod pomnikiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej oraz pomnikiem amerykańskich żołnierzy przed Urzędem Gminy.

Ministranci pod opieką księdza uporządkowali stare nagrobki księży na placu kościelnym.

Dla wszystkich  była to lekcja historii, patriotyzmu oraz zadumy nad naszym życiem.

https://zs1jelesnia.pl/wp-content/uploads/2019/10/Dyplom-Szkoła-pamięta.pdf