34-340 Jeleśnia, Rynek 11

WYCIECZKA DO „MIEJSC PAMIĘCI” NA TERENIE GMINY JELEŚNIA

2 X 2019 r. klasa VIII udała się na wycieczkę do szczególnych „miejsc pamięci” na ternie gminy Jeleśnia. Pierwszym miejscem był pomnik poświęcony „Pamięci mieszkańców Sopotni Wielkiej”, ofiarom faszyzmu hitlerowskiego w latach wojny 1939-45.

Następnie uczniowie udali się do Jeleśni pod „Pomnik pamięci 10 powieszonych Polaków”.

Uczniowie poznali tragiczną historię obu pomników, poszerzyli wiadomości na temat wydarzeń jakie miały miejsce podczas okupacji na terenie ich „Małej Ojczyzny” i w sąsiednich miejscowościach.

Wycieczka zachęciła uczniów do podejmowania działań, poszukiwania „śladów historii” w najbliższej okolicy oraz dokumentowania wspomnień wojennych.