34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Zakończenie Roku Szkolnego 2021-2022

24 czerwca – to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie. Nadeszła niezwykle radosna chwila, niosąca za sobą trud nauki, wiele wyzwań i sukcesów oraz nowych doświadczeń.

Na samym początku Pani Dyrektor szkoły Małgorzata Falisz przeczytała List Pani Wójt Gminy Jeleśnia Anny Wasilewskiej skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie omówiła najważniejsze przedsięwzięcia, konkursy, które promowały szkołę w środowisku lokalnym. 

W kolejnym punkcie wręczyła liczne nagrody i świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów. 

Dzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 był również ostatnim dniem pracy Pani Elżbiety Urbańskiej i Pani Krystyny Juraszek. Panie po długoletniej pracy zdecydowały się przejść na emeryturę. Dyrektor szkoły pożegnała Panie w imieniu swoim, wszystkich nauczycieli i całej społeczności szkolnej. Była to wzruszająca chwila. Panie podziękowały za współpracę nauczycielom, dyrekcji szkoły i rodzicom, podkreślając, że będą pamiętać o wszystkich wspaniałych chwilach spędzonych w szkole wśród dzieci, życzliwych i pomocnych rodziców oraz kolegów i koleżanek nauczycieli.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną, uczniowie klasy III wraz z zespołem „Muzyczne Jedynki” piosenkami i słowami pożegnali się ze szkołą i radośnie przywitali wakacje i lato. Po części oficjalnej, podsumowaniach, pożegnaniach i wzruszeniach uczniowie udali się do sal lekcyjnych. Tam odebrali świadectwa z rąk wychowawców, a następnie pośpieszyli na spotkanie z wakacyjną przygodą.