34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Działania profilaktyczne w Zespole Szkół nr 1 w Jeleśni

„FONOHOLIZM”

W dniu 26 listopada 2019r.w naszej szkole odbyło się spotkanie  z  pedagogiem resocjalizacji – profilaktykiem uzależnień Panem Piotrem Rychły, który uświadomił rodzicom jak ważna jest kontrola rodzicielska dotycząca korzystania dzieci i młodzieży z Internetu. W szczególności zaś kontroli w jakie gry  i jak długo grają nasze pociechy. 

Ciągłe korzystanie z telefonów komórkowych, brak jasnych i klarownych wytycznych  w zakresie jego używania powoduje, iż w szczególności młoda osoba narażona jest na uzależnienie od telefonu komórkowego. Spotykanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Internet zdominował świat i jest już naturalnym środowiskiem naszego funkcjonowania. Nie jest niczym złym – ale można go źle używać! W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu uzależnień od telefonów komórkowych i tabletów w dniu  3 lutego 2020r. odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące Fonoholizmu prowadzone również przez Pana Piotra Rychły.

 Wszyscy uważają, że uzależnienie od papierosów, alkoholu i narkotyków jest złe, nie każdy jednak uświadamia sobie zagrożenia i negatywne skutki fonoholizmu. Uzależnienie to skutkuje wykształceniem się mniejszej liczby połączeń neuronowych w mózgu, a w konsekwencji obniżeniem umiejętności zapamiętywania, możliwości koncentracji, trudnościami w nauce i problemami w relacjach społecznych. Zajęcia i rozmowy o fonoholizmie pokazały, że młodzież nie była świadoma ryzyka wirtualnego życia. Warto więc zadbać o profilaktykę problemu.

Nasz projekt profilaktyczny  skierowany jest do różnych grup odbiorców w zakresie odpowiedniego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem używania telefonu komórkowego. Warsztaty wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej określone przez MEN –  Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 

„O EMOCJACH BEZ EMOCJI”

W dniu 5 lutego 2020r. uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych           „O Emocjach bez emocji” – „Profilaktyka razem” prowadzonych przez Panią Annę Pilorz – pedagoga profilaktyki Ośrodka Wychowania  i Terapii Młodzieży „Nadzieja”

Złość, agresja, płacz albo radość bez końca – dzieci i młodzież  przeżywają świat intensywnie. Uczą się dopiero, jak radzić sobie z uczuciami. Rodzice również dopiero poznają dziecięcy sposób radzenia sobie z emocjami. Są dla nich wsparciem w trudnych chwilach, ale sami również potrzebują wskazówek. Nie da się uchronić dzieci przed wieloma przeżyciami jednak można pomóc im radzić sobie z nimi. 

Podczas warsztatów nasi uczniowie uczyli się nazywać i rozpoznawać emocje oraz poznali sposoby radzenia sobie z nimi.

 

 

„SMAKI ŻYCIA – DEBATA O DOPALACZACH”

W dniu 6 lutego 2020r. uczniowie klasy VII i VIII  wzięli udział  w warsztatach profilaktycznych „ Smaki Życia – debata o dopalaczach”.

Główny celem warsztatów było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy”  i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.