34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

W szkole na lekcjach plastyki uczniowie z klasy IV, V, VIIa oraz VIIb wykonywali prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Głównym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęłam także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu.

Prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

Komisja w składzie: Beata Kubik, Wioletta Klimczak, Jolanta Graca, wybrała dwie najciekawsze prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych, które zostały wysłane na konkurs.

Laureatkami konkursu zostały :

Weronika Paszek klasa IV i Magdalena Smolicka klasa VII a

Gratulujemy !!!!!